חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות מס הן אסמכתאות לקיזוז המע"מ, בעבור כל עסקה שמתבצעת בין מוכר וקונה. בעלי עסקים רבים שמנסים בדרכים לא כשרות להשיג קיזוז בשיעור גבוה יותר, מנסים "לרמות את רשות המסים" לגובה הסכום המדויק שבו רכשו דברים מסוימים לכאורה "למען העסק שלהם" ומעוותים את סכומי העסקאות במטרה להשיג קיזוז יותר גבוה. בצד של המוכר, הוא אף ינסה להשיג ניכוי רב יותר בעבור כמות החשבוניות שהונפקה ולייצר לעצמו חיסכון משמעותי בתשלום החוקי שעליו לשלם למס הכנסה.

רשות המסים הקימה צוות למאבק בחשבוניות פיקטיביות והסנקציות שננקטות כנגד העבריינים הינן חמורות ביותר.

במסגרת הפסיקה, האחריות לבדיקת החשבוניות חלה על מקבל החשבונית ולפיכך אם מקבל החשבונית ינכה את מע"מ התשומות בגין חשבונית שהוצאה שלא כדין (להלן – "חשבונית פיקטיבית"), יהיה חשוף הוא לשני הליכים מול רשות המסים: 

 1. ההליך האזרחי – בו מקבל החשבונית יחויב בהשבת התשומות שנדרשו ובמידה וידע שהחשבוניות פיקטיביות או שחשד ונמנע מלבדוק "עצם עיניים", אזי כפל מס התשומות שנדרשו ובנוסף יושתו עליו קנסות.
 2. ההליך הפלילי – המנכה יהיה חשוף לסנקציות פליליות דוגמת כתב אישום או כופר כסף.

הפסיקה קבעה מבחן אובייקטיבי, לפיו אם יוכח שמקבל השירות נקט במלוא הבדיקות והאמצעים הנדרשים בכדי לאמת את החשבונית ואת הגורם שהפיק אותה, יותר לו ניכוי מס התשומות.

אשר על כן, קיימים מספר כללים בסיסיים אותם יש לנקוט ומספר בדיקות שיש לערוך, כדי לנסות להוכיח, כי ננקטו כל האמצעים הסבירים כדי לוודא את תקינות החשבוניות. כלל חשוב נוסף הוא הצורך בתיעוד ושמירה של כל הבדיקות המפורטות להלן, ככל שרלוונטי.

להלן הבדיקות והכללים המומלצים על ידינו לביצוע:

 1. כללים בסיסיים :
 1. יש לוודא שמוציא החשבונית הוא זה שנתן את השירות / ביצע את העבודה / מכר את הטובין (להלן – "מוציא החשבונית").
 2. יש לוודא שניתן לעבוד עם מוציא החשבונית. יש לוודא שיש לו (1) אישור ניהול ספרים (2) אישור על ניכוי מס במקור – ולנכות לו בהתאם. את הבדיקה יש לערוך באתר רשות המסים ולבצע את הבדיקה כל פעם מחדש – בכל עת בה חשבונית מתקבלת.
 3. יש לוודא שניתן לעבוד עם מוציא החשבונית, שיש לו את האמצעים והידע לבצע את העסקה. עדיף לקבל ממנו פירוט של לקוחות נוספים שלו, ולשוחח עם כמה מהם, בכדי לוודא שאכן ביצע עסקאות כאלה בעבר. 
 4. יש לוודא שהחשבונית מפורטת דיו, ומתארת בצורה מלאה ומדויקת את תיאור השירות/העבודה/המוצר, כמויות, מחיר ליחידה וכדומה.
 5. התשלום – לא לשלם בשטרות כסף/מזומן. העדיפות היא לשלם בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק של מבצע העבודה (שהוא גם מופיע בלוגו של החשבונית) עדיפות שניה היא מתן המחאה למוטב בלבד.
 6. הסכם – עדיף לערוך הסכם בכתב ועדיף שההסכם יהיה מפורט ככל שניתן. וכמובן, יש לשאוף להיצמד להסכם. ככל שיש שינוי – יש לתעד את השינוי בכתב ובזמן אמת ושני הצדדים יחתמו. ההסכם צריך להתייחס לכל פרט אפשרי כך לדוגמא בהעסקת עובדים בבנין, ככל שהקבלן מתחייב לבטח את העובדים, מקבל החשבונית צריך לקבל לידיו העתק מפוליסת הביטוח.
 1. זיהוי מוציא החשבונית :
 1. ככל שמדובר בעוסק מורשה עצמאי – צילום ת.ז. של הבעלים – אין להסתפק בקבלת צילום, אלא לקבל ליד את ת.ז. המקורית ולצלם אותה באופן אישי. עדיף לצלם בנוסף לתעודת הזהות גם רישיון נהיגה או דרכון וזאת על מנת להימנע מזיופים.
 2. ככל שמדובר בחברה – (1) להיפגש עם הבעלים של החברה. עדיף לערוך את הפגישה במשרדי החברה או בביתו של בעל המניות במידה ואין משרדים. (2) טרם הפגישה לוודא ברשם החברות – מי הוא בעל החברה, וכך לדעת שאכן נפגשים עם בעל החברה. (3) צילום ת.ז. של בעלי החברה (צילום התעודה המקורית) ובנוסף צילום רישיון נהיגה או דרכון. (4) קבלת פרוטוקול מינוי מנהלים ומורשי חתימה בחברה (5) מומלץ אף לתעד במועדים שונים בתמונות "סלפי" את הצדדים : (א) במועד הפגישה הראשונית (ב) במועד החתימה על ההסכם (ג) במועד מסירת ההמחאה לפקודת החברה מוציאת החשבונית "למוטב בלבד" ואת ההמחאה למסור אך ורק לבעלים של החברה.
 3. ככל שמדובר בנציג של החברה – מומלץ להיפגש עם בעל החברה/מנהלה ולקבל ממנו באופן אישי את אישורו – ולצלם את ת.ז. שלו וכמובן גם את זו של הנציג. נדרש שיהיה מצוין באופן מפורש איזה סמכויות ניתנו לנציג ומה מחייבת חתימתו.
 4. ככל שהפרוטוקול מאושר על ידי עו"ד – יש לפנות אל עורך הדין ולאמת את תוכן המסמך, מומלץ לקבל את אישורו בכתב לנכונות המסמך, יש לבצע תרשומת השיחה עם עורך הדין.
 5. מסמכי רשם החברות לרבות תעודת התאגדות של החברה, תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור. הן במעמד ההתקשרות והן בטרם ביצוע תשלום כלשהוא – יש להדפיס ולשמור האישור במועד הפקתו.
 6. קיימת עדיפות לפנות לרו"ח של מוציא החשבונית ולקבל אישורו בכתב כי החשבונית שהופקה דווחה לרשות המסים עם זיהוי ספציפי מדויק של החשבונית : מספר חשבונית, תאריך, סכום.
 1. חשבונית המס :
 1. על החשבונית להיות מפורטת דיה ולציין מהות הטובין/כמויות ומחירים – יש לבדוק שהפריטים והכמויות שנרכשו תואמים לרישום בחשבונית שנתקבלה.
 2. ככל שהטובין מסופקים בתעודות משלוח ומופקת חשבונית מס לאחר ההספקה – יש לציין על גבי החשבונית בהקשר לאיזה תעודות משלוח היא מתייחסת ולשמור את תעודות המשלוח (עדיף לשדך את תעודות המשלוח לחשבונית).
 3. יש לבדוק ששם הספק מופיע על החשבונית וכי הוא זה שסיפק את הסחורה או השירות.
 4. יש לבדוק באתר רשות המסים כי מספר העוסק המורשה שעל גבי החשבונית תואם את שם הספק והינו תיק פעיל במע"מ.
 5. כניסת טובין למחסן – ככל שהוראות ניהול הפנקסים מחייבות ובהתאם לסעיף בתוספת החלה, יש לנהל ספר המלאי בזמן אמת ולתעד כל כניסה ויציאה של הטובין אל המחסן וממנו. 

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן