פנסיה חובה לעצמאיים

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 נקבעה חובת הפקדה בקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי. חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי שגילו בין 21 שנה לבין 60 שנה, למעט עצמאי שבמועד תחילת החוק – 1 בינואר 2017 – מלאו לו 55 שנה ולמעט עצמאי שטרם חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף.

המשך לקרוא

הטבות מס לגמלאים ופורשים

גם אם פרשתם לפני מספר שנים ולא עשיתם קבוע זכויות כדאי לבצע היום את קבוע הזכויות. הטבות המס יחושבו לפי יום הפרישה ולמעשה תוכלו לנצל את הטבות המס ממועד הפרישה, חסכון מס היכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.

המשך לקרוא

מיסוי הכנסות מדיבידנד

דיבידנד שמקבל יחיד חייב במס בשיעור של 25%. אם מקבל הדיבידנד הוא יחיד הנחשב "בעל מניות מהותי" – ישולם מס בשיעור 30% על הדיבידנד האמור.

"בעל מניות מהותי" הוא אדם שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחבר-בני-אדם.

המשך לקרוא

מס שבח על דירת מגורים

החל משנת 2014 חלו שינויים מרחיקי לכת בחישוב מס השבח. אם עד אז, נהנו מחזיקי דירת מגורים בישראל מפטור ממס שבח אם לא מכרו בעבר דירה בטווח של 4 שנים ממועד המכירה הנוכחי וזאת ללא תלות כלל במספר הדירות שהוחזקו על ידם, היום משלמים המוכרים מס שבח בשיעור של 25% על הרווח ממכירת דירת מגורים בישראל במידה והם מחזיקים בעוד דירות נוספות. דירה נוספת לא תיחשב כדירה שנרכשה כתחליף

המשך לקרוא

שכר עבודה בגין ימי החג וחול המועד

מי החג הם אלה : 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג השבועות ויום העצמאות. עובד במשכורת חודשית זכאי לשכר עבודה עבור ימי החג החלים באותו החודש, מאחר והבסיס לתשלום שכר עבודתו הוא חודשי (קבוע). עובד כזה יקבל את משכורתו הקבועה גם בחודש בו חל חג והוא אינו זכאי לתשלום נוסף עבור ימי החג.

המשך לקרוא

תיקון לחוק הגנת השכר

ביום 1 בפברואר 2009 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת השכר. בעקבות התיקון החדש חל מהפך של ממש במעמד העובד בבואו לתבוע את זכויותיו בבית הדין לעבודה. בתביעה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן אי תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות והמעביד לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא

המשך לקרוא

פנסיה חובה לעצמאיים

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 נקבעה חובת הפקדה בקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי. חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי שגילו בין 21 שנה לבין 60 שנה, למעט עצמאי שבמועד תחילת החוק – 1 בינואר 2017 – מלאו לו 55 שנה ולמעט עצמאי שטרם חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף.

המשך לקרוא

דיווח על בסיס מזומן לצרכי מע"מ

על פי הוראות חוק מס ערך מוסף מועד החיוב במס ערך מוסף בעסקה של מכר טובין הנו "עם מסירתם לקונה "(גם אם טרם התקבלה התמורה) ואילו מועד החיוב במס בעסקה של מתן שירות הנו "עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל".

המשך לקרוא

חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות מס הן אסמכתאות לקיזוז המע"מ, בעבור כל עסקה שמתבצעת בין מוכר וקונה. בעלי עסקים רבים שמנסים בדרכים לא כשרות להשיג קיזוז בשיעור גבוה יותר, מנסים "לרמות את רשות המסים" לגובה הסכום המדויק שבו רכשו דברים מסוימים לכאורה "למען העסק שלהם" ומעוותים את סכומי העסקאות במטרה

המשך לקרוא

המשכת לעבוד לאחר גיל פרישה ואתה מקבל פנסיה, המאמר הבא יכול לחסוך לך מס של אלפי שקלים.​

מתי כדאי לפנות למס הכנסה לצורך ניצול ההטבה?
במועד קבלת הקצבה הראשונה שלאחר גיל הפרישה אך רק לאחר שהתייעצתם עם איש מקצוע האמון על כלל החוקים והתקנות הקשורים לענין ובהתאמה לנתוניכם האישיים.

המשך לקרוא

טופס 161 ד – קבוע זכויות

בתיקון 190 (החל משנת 2012) מס הכנסה קבע סל פטור אחד בסך 747,936 ₪ (במונחי 2019), אותה ניתן לנצל לטובת משיכת פיצויים ומשיכת כספים קצבתיים מקופו"ג (בהתאם לתקנות קופ"ג) ו/או לנצל את הפטור לטובת הפנסיה.

המשך לקרוא

רצף קצבה אוטומטי​

במועד ניתוק יחסי עובד מעביד מתקיים אירוע מס בה מתבצעת התחשבנות מס על כספי הפיצויים. במידה והעובד מעוניין לדחות את אירוע המס ולהשאיר את כספי הפיצויים שהצטברו לזכותו בקופת גמל לקצבה עליו לפנות למס הכנסה ולקבל אישור מפקיד השומה על החלת הסדר הנקרא "רצף קצבה".

המשך לקרוא

מיסוי מענק בגין שנים עודפות

הפקדות במשך 35 שנה (מגיל 30-65) מזכות אותו בזכויות פנסיוניות מקסימלית של 70%. התקופה העודפת שהינה מגיל 65 עד גיל 67 (גיל פרישה) מזכה אותו בפיצוי בגין מענק שנים עודפות. בגין הפקדות מגיל 67-70 יקבל העמית החזר דמי גמולים.

המשך לקרוא

פריסה​

בפריסה קדימה על כל ארבע שנות עבודה ניתן לבצע פריסה לשנה אחת. מס הכנסה מאפשר מינימום שנתיים פריסה ועד 6 שנים לכל היותר. אם ירצה העובד לפרוס לפחות שנים יוכל לעשות כן. שנת הפריסה הראשונה היא השנה בה התקבל המענק.

המשך לקרוא

חזרה מרצף זכויות פיצויים​

מהי חזרה מרצף זכויות פיצויים?
חזרה מרצף זכויות פיצויים הינו בקשה של העובד למשוך את כספי הפיצויים אשר בוצע בגינן רצף פיצויים. לצורך כך על העובד לבצע התחשבנות מס על כספים אלו (בכפוף לאישור של מס הכנסה). לאחר מכן הכספים

המשך לקרוא

​ זכויות רצף פיצויים​

מהו רצף פיצויים?
רצף פיצויים מאפשר לעובד לא למשוך את כספיי הפיצויים במועד הפרישה, ולדחות את אירוע הפרישה לצורך מס למועד מאוחר יותר, למקום עבודה הבא ו/או עד הפרישה.

המשך לקרוא

טופס 161א

יך ניתן לדעת כמה כסף מגיע?
חובה על המעביד למלא טופס שבו מפורט כל נתוני העובד הרלוונטים למועד הפרישה (תקופת עבודה, משכורת קובעת לפיצוים, פירוט תשלומים וסכומים שנצברו לעובד, סכום המענק המשולם בפרישה וכו).

המשך לקרוא

טופס 161​

כאשר מסיימים מקום עבודה (ובמידה ואכן זכאים לפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין), המעביד צריך לשלם לעובד פיצויים בדרך כלל בגובה משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה

המשך לקרוא
דילוג לתוכן