הגשת בקשות למענק עבודה ("מס הכנסה שלילי")

הגשת בקשות למענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") עבור שנת המס 2019 תיפתח החל מיום 10 ביוני 2020 ויש להגישה עד ליום 30 בנובמבר 2020.  משמעו של מענק עבודה הוא תוספת של עד אלפי שקלים בשנה ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים.

הזכאות למענק עבודה תיתכן לעובדים שכירים או עצמאיים שבשנת 2019 מלאו להם 23 והיה להם ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו 19 או עובדים ללא ילדים מתחת לגיל 19 שמלאו להם 55 והכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2019 היתה גבוהה מ- 1,290 ש"ח ונמוכה מ- 11,650 ש"ח בחודש.

הזכאות למענק תתבטל אם במועד כלשהו במהלך שנת המס 2019, מעבר לדירת מגורים יחידה ואינה דירת מגורים שחלות לגביה הוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין,  היה בבעלותך או בבעלות בן-זוגך או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בין בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

מענק מוגדל בשיעור של 150% יינתן לאחד מאלה:

(1) עובדת/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר.

(2) "הורה יחיד" – עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

בדיקת זכאות מתאפשרת באמצעות כניסה לאתר מס הכנסה בכתובת https://www.misim.gov.il/maanakavoda/

במידה ונמצאתם זכאים למענק עבודה, ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק באופן עצמאי באחד מסניפי דאר ישראל בהליך פשוט וקצר שאינו כרוך בתשלום.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן