פורשי כוחות הבטחון

רקע כללי – מענקי פרישה, פנסיה, והקשר ביניהם

מענק פרישה

במועד סיום העבודה משולם לעובדים עקב פרישתם מענקי פרישה הכוללים פיצויים, פדיון ימי מחלה (במגזר הציבורי), פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ומענקים אחרים.

מענקי פרישה ניתן למשוך בפטור ממס עד גובה של 12,340 ש"ח (בשנת 2020) לכל שנת עבודה. בגין יתרת המענק החייב המס ישנן מספר חלופות מיסוי כגון רצף קצבה, רצף זכויות פיצויים ופריסת מס. 

פנסיה

פורשי כוחות הבטחון מקבלים פנסיה מוקדמת ממועד פרישתם מהשירות. הדור הוותיק מקבל פנסיה תקציבית, ואילו הדור הצעיר חוסך לפנסיה בקרן פנסיה צוברת. הטבות מס בגין הפנסיה ניתן לקבל החל מגיל פרישה, במסגרת הליך המתנהל מול מס הכנסה הנקרא "קבוע זכויות" (ראה מאמר נפרד).

הקשר בין מענקי הפרישה והפנסיה החודשית

בעקבות תיקון 190 נקבע סל פטור אחד (להלן: "ההון הפטור") העומד בשנת 2020 על סך 796,536 ש"ח. משיכת פיצויים פטורים מקטינה את ההון הפטור בגובה הפיצויים הפטורים שנמשכו כפול מקדם 1.35% ממודד לשנת הפרישה. פרמטר נוסף שמקטין את ההון הפטור הוא משיכת כספים קצבתיים בפטור ממס בגיל פרישה. את יתרת ההון הפטור שלא נוצל מחלקים ב- 180 והסכום המתקבל הוא הפטור על הפנסיה.

לדוגמא אדם פרש בגיל פרישה ומשך פיצויים פטורים בסך 250,000 ש"ח. מהו הסכום ושעור הפטור לו יהיה זכאי לפנסיה?

ההון הפטור                  796,536   (8,510*52%*180)

פיצויים פטורים             337,500   (1.35*250,000) 

יתרת ההון הפטור        459,036

סכום הפטור לפנסיה   2,550       (180/459,036)

שיעור הפטור              29.96%      (8,510/2,550)

בהנחה שאותו פורש מקבל פנסיה של 20,000 ש"ח הוא ישלם מס על פנסיה בסך של 17,450 ש"ח בלבד (20,000-2,550).

לצורך קבלת הפטור על הפנסיה נדרש ללכת למס הכנסה בגיל פרישה ולבצע הליך הנקרא "קבוע זכויות" (ראה מאמר נפרד) בו למעשה נקבע הפטור על הפנסיה לאורך כל תקופת הפנסיה. כחלק מתכנון המס חשוב לזכור שבשנת 2025  קיים גידול פטור נוסף של 15% נוספים מהקצבה המזכה (קצבה מזכה 8,510 בשנת 2020), כאשר במעמד קבוע הזכויות ניתן לבקש לנצל את הגידול בפטור לטובת משיכת כספים קצבתיים בפטור ממס או לטובת קבלת פטור נוסף על הקצבה, או לשלב ביניהם.

אם נחזור לדוגמא שלנו, במידה ואותו פורש יחליט לנצל את הגידול בפטור לטובת פנסיה, שיעור הפטור בשנת 2025 יגדל ל 44.96% כאשר הסכום הפטור ממס יעמוד על סך של כ- 3,700 ש"ח לחודש. לעומת זאת אם יחליט לנצל את הפטור לטובת משיכת כספים קצבתיים בפטור ממס יוכל בשנת 2025 למשוך סך של כ- 230,000 ש"ח כספים קצבתיים בפטור ממס.

חשוב לדעת – לאחר שפנינו בגיל הפרישה למס הכנסה לצורך קבלת הפטור על הפנסיה אין כמעט אפשרות לשנות את ההחלטה ולכן צריך לקחת בחשבון את כל הגורמים המשפיעים על הפטור (פיצויים, גובה פנסיה, וכספים קצבתיים שהצטברו בתוכניות הפנסיות השונות). פרמטרים נוספים המשפיעים על ההחלטה הם מצב משפחתי, מצב בריאותי, העדפות אישיות, ומקורות הכנסה אחרים.

שיקול מוטעה המוביל להחלטה לא נכונה עלול לגרום לתשלום מס מיותר של עשרות אלפי שקלים בשנה בתשלומי המס על מענקי הפרישה והפנסיה השלובים זה בזה.

 

הטבות מס פורשי כוחות הבטחון

פורשי כוחות הבטחון (משטרה צה"ל, שרות בתי הסוהר, שרות הבטחון הכללי, מוסד) נהנים משתי הטבות מס ייחודיות (הטבות מס אשר לא חלות על פורשים ממגזרים אחרים) בעת פרישתם מהשירות:

  • מענק פרישה מיוחד אשר לא פוגע בפטור על הפנסיה בפרישה.
  • היוון קצבה בפטור ממס אשר לא פוגע בפטור על הפנסיה בפרישה. 

 

מענקי פרישה בעת סיום עבודה

במועד הפרישה פורשי כוחות הבטחון מקבלים טופס 161הכולל בעיקר 2 מענקים:

  • מענק פדיון ימי מחלה (קוד 20)
  • מענק מיוחד (קוד 20)

מענקי פרישה ניתן למשוך בפטור ממס עד גובה של 12,340 ש"ח (נכון לשנת 2020) לכל שנת עבודה. כפי שהוסבר לעיל משיכה פיצויים בפטור ממס פוגעת בפטור על הקצבה ומקטינה למעשה את הפטור שניתן לקבל את הפנסיה בגיל הפרישה. 

הטבות מס – מענק פרישה מיוחד של כוחות הבטחון

מענק פרישה המיוחד אינו נלקח בחשבון בנוסחת הקיזוז. המשמעות המעשית היא שמשיכת המענק המיוחד בפטור ממס אינו פוגע בפטור על הפנסיה בגיל פרישה.

במקרה שסך הפטור שניתן לנצל בגין מענקי הפרישה גבוה ממענק הפרישה המיוחד, ניתן לנצל את יתרת הפטור שלא נוצלה לטובת משיכת מענקי פרישה נוספים בפטור ממס, אך יש לשים לב שמשיכה כזו נלקחת בחשבון בנוסחת הקיזוז ולמעשה פוגעת בסופו של דבר בפטור ממס על הפנסיה בגיל הפרישה.

מענקי פרישה ממקומות עבודה נוספים עד גיל הפרישה

מרבית פורשי כוחות הבטחון יוצאים לפנסיה מוקדמת וממשיכים לעבוד כשכירים עד גיל הפרישה. בפרישתם ממקומות עבודה נוספים אלו, ניתן למשוך פיצויים פטורים ממס עד סך של 12,340 ש"ח לכל שנת עבודה. כפי שהוסבר לעיל משיכת פיצויים בפטור ממס פוגעת בפטור על הקצבה ומקטינה למעשה את הפטור שניתן לקבל על הפנסיה בגיל הפרישה. 

בכל מועד פרישה נדרשת החלטה האם לנצל את הפטור כנגד משיכת פיצויים בפטור ממס ולפגוע בפטור על הפנסיה לאורך כל תקופת הפנסיה או לחלופין לשלם מס על הפיצויים ולשמור את הפטור לטובת הפנסיה.

 

היוון קצבה

הוון קצבה הינו משיכת כספים בסכום חד פעמי במהלך תקופת השירות (בכפוף לתנאים מסויימים ולתקנות) של חלק מהפנסיה על חשבון הקטנת הפנסיה הצפויה בפרישה. במשך תקופת ההיוון יופחת סכום הפנסיה בהתאם לשיעור ההיוון, ובתום תקופת ההיוון תשולם מלוא הפנסיה. ניתן להוון עד 25% מהפנסיה החודשית.

לדוגמא פורש זכאי לפנסיה של 10,000 ש"ח. בהנחה שהוון לתקופה של 6 שנים בשיעור של 25% תוקטן הפנסיה בכל חודש ב – 2,500 ש"ח במשך 6 שנים.

 

הטבת מס – הוון קצבה בפטור ממס

בהתאם לקריטריונים מסויימים (תאריך לידה, סטטוס השירות, וסיבת הפרישה) נקבעים שיעור ההיוון הפטור ממס מהקצבה המזכה. בהתאם לקריטריונים אלה ניתן להוון בפטור ממס בין 14%-35% מהקצבה המזכה.

המשמעות היא שלמרות שמדובר בפנסיה מוקדמת שאינה פטורה ממס ניתן להוון חלק מהפנסיה בפטור ממס. 

בנוסף ההיוון הפטור ממס אינו פוגע בפטור על הפנסיה וזאת כל עוד ההיוון נגמר לפני גיל הפרישה.

הוון קצבה חייב במס

היוון קצבה חייב במס באותם מקרים בהם סכום ההיוון מהפנסיה גבוה מסכום ההיוון הפטור ממס. סכום ההיוון החייב במס מתווסף לסכום הפנסיה בחודש בו הוא משולם ולכן המיסוי בגינו גבוה ויכול להגיע לשיעור מס מירבי. ישנם מספר פעולות שניתן לבצע כדי להקטין את נטל המס כגון פריסה. 

היבטי מס נוספים של ההיוון

  • פעולת ההיוון מקטינה את הסכום החודשי של הפנסיה לאורך תקופת ההיוון ולכן גם המס המשולם על הפנסיה נמוך יותר.
  • הסכום המהוון מצטרף לפנסיה החודשית בחודש בו התקבלה, ומכיוון שקיימת תקרת הכנסה חודשית שבגינה משולם ביטוח לאומי יוצא איפוא שרוב הסכום המהוון הפטור ממס אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. מכיוון שבמועד הפרישה ניתן להוון עד 25% מהפנסיה, גם החלק המהוון החייב במס יהיה ככל הנראה פטור מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן