​ זכויות רצף פיצויים​

מענק פרישה וכספיי פיצויים המשולמים לעובד מתווספים למשכורת האחרונה של העובד ומשולם עליהם מס לפי המס השולי של העובד (בהתאם למדרגות המס).
רשות המיסים קבעה תקרת פטור על פיצויים בגובה של 12,380 ש"ח לכל שנת עבודה (נכון לשנת 2019). יתרת הפיצויים מעבר לתקרת הפטור חייבת במס במועד הפרישה.
באפשרות העובד להגיש בקשה לרצף זכויות פיצויים (הנקרא גם רצף מעסיקים).

מהו רצף פיצויים?
רצף פיצויים מאפשר לעובד לא למשוך את כספיי הפיצויים במועד הפרישה, ולדחות את אירוע הפרישה לצורך מס למועד מאוחר יותר, למקום עבודה הבא ו/או עד הפרישה.

כשהעובד יפרוש ממקום העבודה הבא, ייחשבו תקופות העבודה כתקופת עבודה אחת (כאילו עבד כל אותן שנים אצל המעביד האחרון). לעניין חישוב הפטור השכר הקובע ייקבע לפי השכר האחרון מהמעביד האחרון. כל כספיי הפיצויים שבוצע בגינם רצף (כולל ריבית והפרשי ההצמדה שהצטברו), ייחושבו כתשלום פיצויים שהתקבלו מהמעביד האחרון.

דוגמא:

                     מספר שנות עבדה             משכורת חודשית            סה"כ פיצויים
מעביד א                   10                                   6,000                      60,000 ש"ח.
מעביד ב (ואחרון)     6                                     15,000                     90,000 ש"ח
סה"כ                        16                                                                    150,000 ש"ח

לצורך חישוב הפטור ממס נחשב העובד כאילו עבד אצל מעביד ב' 16 שנים בשכר של 15,000 ש"ח. הפטור לכל שנת עבודה יעמוד על 12,380 ש"ח (12,380<15,000), ומענק הפרישה יעמוד על 150,000 ש"ח.  

מהם היתרונות ברצף פיצויים? 

 • ניצול מרבי של הפטור (עד תקרת הפטור). בדוגמא לעיל אם לא מבוצע רצף פיצויים, העובד יצטרך לשלם מס על הפרישה ממעביד ב', כיוון שסך הפיצויים שקיבל עבור כל שנת עבודה הוא מעל גובה הפטור (90,000/6= 15,000 > 12,380). לעומת זאת אם מבוצע רצף פיצויים, העובד לא צריך לשלם מס כי סך כל הפיצויים שקיבל עבור כל שנות העבודה נמוך מגובה הפטור (150,000/16=9,375 < 12,380).
 • הרחבת אפשרות פריסת כספיי פיצויים (לצורך מס) לשנים רבות יותר: לצורך הקטנת נטל המס, מאפשרת רשות המיסים לפרוס את כספיי הפיצויים החייבים במס באופן שווה על פני 6 שנים לכל היותר (על כל 4 שנות עבודה מגיע לעובד שנת פריסה אחת). 
 • חיבור תקופות העבודה מאפשרת פריסה למספר רב יותר של שנים (בדוגמא לעיל בגין 16 שנות עבודה אפשר לפרוס את כספיי הפיצויים ל- 4 שנים).
 • תשלום מס נמוך יותר: דחיית ההתחשבנות למועד הפרישה ממקום העבודה הבא, ובעיקר לתקופה שלאחר פרישה מוחלטת מעבודה, (שנים שבהן סך ההכנסות בדרך כלל נמוך יותר), עשויה ברוב המקרים להפחית משמעותית את המס שישולם על כספיי הפיצויים.
 • בפטירה קיים כפל פטור לשארים.

תנאים

 • במועד הפרישה העובד הודיע למנהל רשות המיסים על בחירתו לייעד את כספיי הפיצויים לרצף פיצויים.
 • כספי הפיצויים יופקדו בקופה. כספים שמופקדים באופן שוטף בקופה יכולים להישאר בקופה, ואילו כספי פיצויים שהתקבלו במזומן מהמעביד יופקדו לקופה תוך 30 יום, מיום קבלת האישור של רצף פיצויים ממס הכנסה.
 • מציאת מעביד חדש שיפקיד כספיי פיצויים לקופה עד שנה מתום הפרישה ממקום העבודה הקודם.

דגשים

 • ריבית והפרשי ההצמדה שהצטברו בקופת פיצויים שבוצע בגינם רצף, נחשבים לצורך מס כחלק אינטגרלי מכספיי הפיצויים.
 • אין אפשרות למשוך פיצויים פטורים ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים.
 • אפשר לייעד כספים לרצף פיצויים עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק. כספים מעבר לתקרה יחוייבו במס שולי במועד הפרישה (לפי מדרגות המס של העובד).
 • אפשר לבצע רצף זכויות פיצויים ממעביד למעביד עד גיל הפרישה, וללא הגבלה.
 • הודעה על חרטה או חזרה מרצף פיצויים אפשרית בשני המיקרים הבאים: במהלך השנה הראשונה מיום עזיבת מקום העבודה וזאת במקרים שבהם לא נמצא מעביד חדש, ובמהלך השנה השנייה במקרים שבהם נמצא מעביד חדש במהלך השנה הראשונה.
 • רצף פיצויים כפוך לאישור של מנהל רשות המיסים.
 • ירידה בשכר במהלך התקופה אל מתחת לתקרת הפטור, עלולה להוביל לתאונת מס. אפשר למצוא לכך פתרונות.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן