פריסה​

כאשר מתקבל מענק פרישה, המענק מתווסף למשכורת האחרונה של העובד. ניתן לקבל פטור ממס עד לגובה של 12,380 (במונחי 2019) לכל שנת עבודה. מס הכנסה מאפשר לפרוס את הסכום החייב במס בחלקים שווים למספר שנים ובכך להפחית את נטל המס.
 
על פני כמה שנים אפשר לפרוס?
⦁ בפריסה קדימה על כל ארבע שנות עבודה ניתן לבצע פריסה לשנה אחת. מס הכנסה מאפשר מינימום שנתיים פריסה ועד 6 שנים לכל היותר. אם ירצה העובד לפרוס לפחות שנים יוכל לעשות כן. שנת הפריסה הראשונה היא השנה בה התקבל המענק. אם הפרישה הייתה ברבעון האחרון של השנה (30 בספטמבר) ניתן לקבוע כי שנת הפריסה הראשונה תהיה בשנה העוקבת.
⦁ בפריסה אחורה ניתן לפרוס עד 6 שנים אחורה אך לא יותר משנות העבודה שבגינן משולם הפיצויים כאשר שנת הפריסה הראשונה היא השנה בה התקבל המענק.

איך מבצעים פריסה בפועל?
העובד נדרש להודיע לפקיד השומה באיזור מגוריו כי ברצונו לבצע פריסת מס, על ידי טופס 116ג, בו רושמים את מספר שנות הפריסה ואת סכום המענק החייב במס (המידע הנ"ל מופיע בטופס 161 המתקבל מהמעביד). ניתן לבקש לפרוס קדימה או אחורה.
⦁ בפריסת מס קדימה מס הכנסה משקלל את שיעור המס בהתאם להכנסות הצפויות לפורש בשנות הפריסה. סך המס ינוכה מראש מסכום המענק המגיע ומשולם כמקדמה. ההתחשבנות הסופית של המס מתבצעת באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה בגין כל שנות הפריסה. במידה והמקדמה ששולמה גבוהה מהמס ששולם בפועל, יקבל העובד החזר. ולהיפך, אם המקדמה ששולמה נמוכה מהמס ששולם בפועל יצטרך להשלים את ההפרש. 
⦁ בפריסת מס אחורה המס שישולם הוא סופי.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן