מיסוי מענק בגין שנים עודפות

המאמר מתייחס למיסוי מענק שנים עודפות בגין הפקדות לקרן פנסיה וותיקה.

זכויות לפנסיה בקרן פנסיה ותיקה?
בקרנות הפנסיה הוותיקות צבירת הזכויות לפנסיה הינה לפי 2% לכל שנת עבודה עד צבירה מקסימלית של 70%, קרי 35 שנות עבודה (הפקדות מעבר ל-35 שנים אינן מקנות זכויות לפנסיה).
הפנסיה מחושבת לפי שכר ממוצע של העובד שמחושב לאורך השנים (בהתאם לתקנון הקופה) כפול אחוז צבירת הזכויות שחושב לעיל.

מהו מענק שנים עודפות?
בגין אותם הפקדות מעל ל- 35 שנות עבודה שהעובד אינו צובר בגינן זכויות לפנסיה יקבל העובד פיצוי מענק שנים עודפות. יש לשים לב שמענק שנים עודפות הינו בגין הצבירה העודפת עד הגעה לגיל פרישה (67 גברים, 62 נשים). בגין הפקדות שמעבר לגיל פרישה יקבל העמית בחזרה דמי גמולים (יורחב במאמר נפרד).

כיצד מחושב מענק שנים עודפות?
מענק שנים עודפות מחושב לפי 6.25% משכר הממוצע לאורך השנים כפול מספר החודשים שנצברו בתקופה העודפת, קרי הפקדות העמית מעבר ל-35 שנה ועד גיל הפרישה. מענק שנים עודפות מתקבל בתלוש פנסיה הראשון ומנוכה ממנו מס בשיעור המירבי.

לדוגמא:
עובד אשר החל להפקיד לקרן פנסיה ותיקה בגיל 30 ויצא לפנסיה בגיל  70, ובהנחה ששכר הממוצע שחושב לעובד עומד על 10,000 ₪, יהיה זכאי לפיצוי מענק שנים עודפת בגין תקופה של 24 חודשים לסך של כ 15,000 ש"ח (10,000 * 6.25% * 24).

הסבר
הפקדות במשך 35 שנה (מגיל 30-65) מזכות אותו בזכויות פנסיוניות מקסימלית של 70%. התקופה העודפת שהינה מגיל 65 עד גיל 67 (גיל פרישה) מזכה אותו בפיצוי בגין מענק שנים עודפות. בגין הפקדות מגיל 67-70 יקבל העמית החזר דמי גמולים.

מה עוד מקנות הפקדות מעל ל- 35 שנים?
⦁ כיסוי ביטוחי לקצבת שארים וקצבת נכות עד גיל פרישה
⦁ אפשרות קבלת פנסיה גבוהה יותר וזאת משום ששכרו של העובד צפוי להיות במגמת עלייה במרוצת השנים, ולצורך חישוב הפנסיה לוקחים בחשבון את 420 חודשי השכר הגבוהים ביותר.

מיסוי מענק שנים עודפות

העובד מסיים את מקום העבודה בגיל פרישה ומתחיל לקבל פנסיה
מענק שנים עודפות נחשב כחלק ממענק הפרישה וכל הכללים הרגילים חלים עליו לרבות קבלת פטורים ופריסה.

העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה לאחר גיל הפרישה ומתחיל לקבל פנסיה בגיל פרישה?
במקרה זה ישנם שתי אפשרויות מיסוי:
⦁ לשלם מס שולי על המענק במועד קבלתם לפי מדרגות המס של העובד.
⦁ לדחות את אירוע המס עד הפרישה מעבודה. לצורך כך נדרש להפקיד את המענק שהתקבל בקופה ללא ניכוי המס (לא לשכוח לקבל אישור מהקופה). במועד הפרישה הסופי ייחשב כמענק פרישה רגיל. יש לשים לב כי במידה והכוונה למשוך את המענק בפטור ממס במועד הפרישה הסופי מהעבודה, צריך במועד קבלת הפנסיה ללכת למס הכנסה ולבצע קבוע זכויות לצורך שריון פטור עתידי למועד הפרישה הסופי.

כספים במסגרת מענק הפרישה ניתן באמצעות תכנון מס נכון להפחית משמעותי את תשלום המס בגינם. לצורך כך נדרש להביא בחשבון את כל הכספים הרלבנטים לפרישה ולשקלל אותם בתכנון המס, לרבות מענק בגין שנים עודפות.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן