חזרה מרצף זכויות פיצויים​

מהו רצף פיצויים?
רצף זכויות פיצויים מאפשר לעובד לא למשוך את כספיי הפיצויים במועד הפרישה, ולדחות את אירוע הפרישה למועד מאוחר יותר, למקום עבודה הבא ו/או עד הפרישה.
כשהעובד יפרוש ממקום העבודה הבא, ייחשבו תקופות העבודה כתקופת עבודה אחת (כאילו עבד כל אותן שנים אצל המעביד האחרון). לעניין חישוב הפטור השכר הקובע ייקבע לפי השכר האחרון מהמעביד האחרון. כל כספיי הפיצויים שבוצע בגינם רצף (כולל ריבית והפרשי ההצמדה שהצטברו), ייחושבו כתשלום פיצויים שהתקבלו מהמעביד האחרון.

מהי חזרה מרצף זכויות פיצויים?
חזרה מרצף זכויות פיצויים הינו בקשה של העובד למשוך את כספי הפיצויים אשר בוצע בגינן רצף פיצויים. לצורך כך על העובד לבצע התחשבנות מס על כספים אלו (בכפוף לאישור של מס הכנסה). לאחר מכן הכספים הופכים לנזילים וניתנים למשיכה.

מתי אפשר להתחרט?

  • הודעה על חרטה או חזרה מרצף פיצויים אפשרית במהלך השנה הראשונה מיום עזיבת מקום העבודה.
  • במקרים שבהם לא נמצא מעביד חדש במהלך השנה הראשונה חובה להתחרט ולבצע התחשבנות מס על הפיצויים.
  • חרטה או חזרה מרצף פיצויים אפשרית במהלך השנה השנייה במקרים שבהם נמצא מעביד חדש במהלך השנה הראשונה. 
  • חזרה מרצף פיצויים לאחר שנתיים יגרור אחריו תשלום מס מלא על כל כספי הפיצויים (ללא מתן פטור).

דגשים

  • חרטה מרצף קצבה גוררת אחריה חרטה גם מרצף פיצויים מאותו מעביד.
  • צריך לפנות למס הכנסה ולקבל אישור על חרטה מרצף זכויות פיצויים.
  • ריבית והפרשי ההצמדה שהצטברו בקופת פיצויים שבוצע בגינם רצף, נחשבים לצורך מס כחלק אינטגרלי מכספיי הפיצויים.
  • ניתן לבצע פריסה מס במועד החרטה בהתאם להוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן