ביקורת דוחות כספיים

כל חברה מחויבת על פי החוק למנות רואה חשבון. רואה החשבון מצרף חוות דעת בלתי תלויה לדוחות הכספיים של חברה המצורפים לדוח השנתי שעל החברה להגיש לרשות המיסים מדי שנה. חוות הדעת של רואה החשבון קובעת באם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות ומכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה לתקופה הנבדקת.

דוחות כספיים הינם כלי ניהולי חשוב התורם ליכולת ניתוח והערכת ביצועי הארגון, הן בתחום התפעולי והן בתחום הפיננסי. הדוחות הכספיים משמשים הן את בעלי המניות, הן משקיעים פוטנציאלים, הן בנקים ונותני אשראי אחרים והן את רשויות המס.

משרדנו מטפל במגוון רחב של לקוחות בתחומי הבניה והתשתיות, תעשיה, מסחר, נותני שירותים, קמעונאים, סיטונאים וחקלאות.

מהם שלבי הביקורת, איך ומתי היא מתבצעת?

הביקורת מתרחשת אחת לשנה, סמוך לסיום תקופת הדיווח הכספי. יש לה ארבעה שלבים עיקריים:

  • שלב ראשון – המבקר ילמד את החברה, ארגון, עמותה אשר מתבצעת בה הביקורת. המבקר ילמד בין היתר את הגורמים אשר מפקחים על החברה ועל היעדים שלה וכן האסטרטגיות הניהוליות ואת הדרך בה החברה מנהלת סיכונים וזאת במטרה שיוכל לזהות טעויות אפשרויות ודיווח לא תיקני בדוחות.
  • שלב שני –  המבקר יכין תוכנית ביקורת עבור החברה המבוקרת שיכלול אפיון הבדיקה וכן הנושאים בהם יש לבצע את הבדיקה תוך הצבת לו"ז מפורט.
  • שלב שלישי – המבקר יתחיל לבצע את התוכנית האמורה ויוודא לאורך כל התהליך שהמידע מאומת.
  • שלב רביעי ואחרון –המבקר יגיש את הביקורת עם כל המסקנות שלו לגבי החברה/ארגון עם חוות דעת מפורטת. במידע וימצאו ליקויים בביקורת הם ידרשו התייחסות. 

 

במסגרת הטיפול במשרדנו לכל לקוח מתמנה רפרנט המלווה אותו לאורך העבודה השוטפת ובפיקוח צוות הביקורת במשרד. אנו מאמינים בשקיפות ובעבודה משותפת יחד עם הלקוח ועל כן אנו מקיימים פגישות תקופתיות (אחת לרבעון ואף פחות מכך במידת הצורך) לצורך ניתוח הפעילות העסקית, בחינת היבטי המיסוי ותשלומי המקדמות לרשויות המס ותכנון וייעוץ בהחלטות עסקיות לטובת העסק בכל נקודת זמן במהלך השנה.

 

את/ה מוזמן/ת לפנות אלינו לשיחת יעוץ ללא התחייבות מצדך בטלפון 08-9211114 או במייל office@sharfi.net


צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן