רצף קצבה אוטומטי​

החל משנת 2017 במועד סיום יחסי עובד מעביד נקבעה ברירת מחדל של השארת כספי פיצויים בקופה והחלת רצף קצבה אוטומטי, עד לתקרה שנקבעה (ראה פרטים בהמשך). רצף קצבה אוטומטי הינו חלופה נוספת אשר מתווספת לייתר החלופות הקיימות.

רקע
במועד ניתוק יחסי עובד מעביד מתקיים אירוע מס בה מתבצעת התחשבנות מס על כספי הפיצויים. במידה והעובד מעוניין לדחות את אירוע המס ולהשאיר את כספי הפיצויים שהצטברו לזכותו בקופת גמל לקצבה עליו לפנות למס הכנסה ולקבל אישור מפקיד השומה על החלת הסדר הנקרא "רצף קצבה". בפועל הרבה פעמים זה לא היה מתבצע והעובד היה משאיר את כספיי הפיצויים בקופה ללא קבלת אישור על רצף קצבה ממס הכנסה. המשמעות היא שהקופה הייתה נדרשת לבצע התחשבנות מס ולמסות את העובד על כספיי הפיצויים למרות שהעובד לא משך אותם בפועל.
שינוי החוק למעשה מונע התחשבנות מס אוטומטית על כספיי הפיצויים הקצבתיים אלא אם ביקש העובד אחרת, ולמעשה מקל על העובד בכך שהוא לא נדרש לפנות למס הכנסה באופן יזום לקבלת אישור רצף קצבה.

תנאים להחלת רצף קצבה אוטומטי

  • עומדים לרשותו של העובד כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה אשר הופקדו באופן שוטף במהלך  תקופת העבודה אצל אותו מעסיק.
  • הסכומים שעומדים לרשותו של העובד בכל קופות הגמל לקצבה בשל אותו מעביד אינם עולים על התקרה שנקבעה (הגבוה מביניהם):
    • סך 365,400 ש"ח.
    • משכורת העובד מוגבלת בתקרה של 34,000 ₪ במועד ההפקדה לכל שנת עבודה.
  • העובד לא הודיע אחרת לפקיד השומה.

 

דגשים

  • חלופה זו באה בנוסף לייתר החלופות העומדות בפני הפורש במועד הפרישה (רצף זכויות פיצויים, משיכת פיצויים חייבים/פטורים במס).
  • במידה והעובד מעוניין בהחלת "רצף קצבה" , על סכומי פיצויים שהצטברו לטובתו בקופות הגמל לקצבה מאותו מעסיק שהם מעל התקרה, יצטרך העובד לפנות למס הכנסה ולקבל אישור.
  • יש לשים לב כי במידה והעובד יחליט בהמשך הדרך למשוך רק חלק מכספי הפיצויים, לא יוכל לעשות כן ויצטרך לבצע התחשבנות מס על כל כספי הפיצויים מאותו מעביד.
 
 

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן