מיסוי פיצויים במועד ההפקדה

החל משנת 2017 הפקדות מעביד לפיצויים באופן שוטף מעל סכום של 2,833 ₪ לחודש (במונחי 2019) המהווים  8.33% מתקרת השכר שנקבעה בסך של 34,000 ₪ לחודש, או לחילופין 6% משכר של 47,204 ₪ לחודש, ייחשב כהכנסת עבודה בידי העובד במועד ההפקדה.

על מי לא חל התיקון בחוק?
על מי שהופקד עבורו סכומים בקרן פנסיה ותיקה. במקרה זה החיוב במס יהיה במועד המשיכה.

אם המעביד מפקיד לפיצויים בקרן פנסיה ותיקה ובקופה נוספת?
החיוב בשווי מס על ההפקדה יחול על סכום ההפקדה שמעבר לתקרה בניכוי הסכום הגבוה מבין התקרה לבין הסכום שהופקד בקרן פנסיה הותיקה.

לדוגמא
עובד מרוויח 52,000 ש"ח. המעביד מפריש 6% לקרן פנסיה ותיקה עבור שכר של 40,000 ש"ח ועל היתרה בסך 12,000 ש"ח מפקיד 8.33% לביטוח מנהלים.

סכום ההפקדה                           3,400 ש"ח (6% *40,000 + 8.33% *12,000)
סכום הגבוה מבין התקרה לסכום שהופקד בקרן פנסיה הותיקה הוא 2,833 (חישוב להלן):
התקרה                                       2,833 ש"ח
הפקדה בקרן פנסיה ותיקה        2,400 ש"ח  (6% 40,000) 

שווי מס                                      567 ש"ח  (2,833 – 3,400)   

האם חל חיוב במס על כספי השלמה לפיצויים?

כספי השלמת פיצויים לקופת פיצויים לטובת העובד מעל לתקרה של 34,000 ₪ כפול הוותק יחויב בשווי במועד ההשלמה. לדוגמא עובד עבד 10 שנים בשכר של 42,000 ₪ וצבר בקופת פיצויים סך של 280,000 ₪, מתוך השלמת פיצויים לקופה בסך 140,000 ₪, סך של 100,000 ₪ חייב במס במועד ההשלמה (ראה חישוב להלן). סך חבות הפיצויים 420,000 ש"ח (42,000*10)
סה"כ בקופת פיצויים                     280,000 ש"ח
השלמת פיצויים                            140,000 ש"ח

סה"כ בקופה לפיצויים                   280,000 ש"ח
סה"כ הפקדה מותרת ללא מס       340,000 ש"ח (34,000*10)
השלמת פיצויים פטורה ממס        60,000 ש"ח
השלמת פיצויים חייבת במס         80,000 ש"ח

בגין הכספים שחויבו במס במועד ההפקדה, מה דין המס במועד המשיכה?
ככלל כספים ששולם עליהם מס במועד ההפקדה לא ימוסו פעם נוספת.
במועד המשיכה לעובד יהיו מספר חלופות לקבלת הכספים:

  • כקצבה חודשית – יהיו פטורים ממס במסגרת "קצבה מוכרת".
  • כסכום חד פעמי – על הרווחים שנצברו יחול מס בשיעור של  15%.

דגשים

  • השלמת פיצויים לעובד במזומן נחשב כמענק פרישה רגיל ולא יחוייב בשווי.
  • הפקדת השלמת פיצויים לקופה שלא במועד סיום העבודה לצורך כיסוי התחייבות לעובד בגין גידולי שכר משנים קודמות תחוייב בשווי כמו כספי השלמה.

 

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן