טופס 161​

מהו טופס  161?
טופס 161 הינו טופס שבאמצעותו המעביד מדווח לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד ומעביד.

בעת סיום העבודה על המעביד למלא טופס 161  "הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד" ולמסור העתק לעובד.

מה כולל טופס 161?
בטופס זה המעביד מפרט את כל הסכומים המשולמים לעובד בפועל במסגרת הפרישה. הטופס כולל בעיקר:

  • פרטי העובד והמעביד.
  • תקופת העבודה וסיבת הפרישה.
  • שכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורין.
  • פירוט יתרות כספיי הפיצויים בקופות הגמל, פוליסות ביטוח מנהלים וקרנות הפנסיה שנצברו לעובד במהלך עבודתו, ומועברות לבעלותו של העובד
  • פרוט סכומי המענק וכספי הפיצויים המשולמים לעובד.
  • פרוט סכום המס שישולם ממענק הפרישה.

הסבר
כאשר מסיימים מקום עבודה (ובמידה ואכן זכאים לפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין), המעביד צריך לשלם לעובד פיצויים בדרך כלל בגובה משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה. המעסיק בודק כמה כספי פיצויים הצטברו לעובד בקופות (בגין אותם הפקדות שהפריש לעובד במהלך תקופת העסקתו). במידה והכספים שנצברו בקופות לא מכסות את סכום הפיצויים המגיעים לעובד ידרש המעביד להשלים את ההפרש. סכום ההשלמה יכלל בתלוש האחרון.

בנוסף בסמכותו של המעביד במסגרת טופס 161 לתת פטור לעובד בגובה של 12,380 ש"ח (במונחי 2019) לכל שנת עבודה. לצורך קבלת הפטור, בהתאם להנחיות מס הכנסה, יידרש העובד למלא טופס 161א (ראה מאמר נפרד).

לדוגמא עובד שעבד 10 שנים במשכורת אחרונה של 15,000 ש"ח זכאי למענק פרישה בסך 150,000 ש"ח. בהנחה שהצטברו בקופות פיצויים בסך  120,000 ש"ח, המעביד ידרש להשלים לעובד סך של  30,000 ש"ח.

מתוך המענק הפרישה סך של 123,800 ש"ח (12,380*10) פטור ממס והיתרה בסך 26,200 ש"ח (150,000-123,800) תהיה חייבת במס ותתוסף למשכורת האחרונה.

מה חשיבותו של טופס 161?
טופס 161 אמור לכלול את כל כספי הפיצויים שמגיעים לעובד בין אם ישירות על ידי המעסיק ובין אם באמצעות הקופות. כספים שלא נכללים במסגרת מענק הפרישה נחשבים תשלומים שוטפים כמו כל רכיב שכר אחר וחייבים במס במועד התשלום (לדוגמא פדיון חופשה).

לעומת זאת את כספיי הפיצויים במסגרת מענק הפרישה, באמצעות תכנון מס נכון ניתן להפחית באופן משמעותי את תשלום המס. לשם כך צריך להביא בחשבון את כל כספיי הפיצויים המגיעים לעובד מאותו מעסיק.

המשמעות המעשית היא שכספים אשר לא נכללים בטופס  161 ישולם מס גבוה יותר.

האם המעביד צריך לתת לעובד טופס 161?
המעביד מחוייב לתת לעובד העתק מטופס 161 תוך 15 יום ממועד סיום העסקה.
אסור למעביד להתנות קבלת טופס 161 בחתימת העובד על טופס  161א.

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן