ביקורת דוחות כספיים

כל חברה מחויבת על פי חוק למנות רואה חשבון. רואה החשבון מצרף חוות דעת בלתי תלויה לדוחות הכספיים של חברה המצורפים לדוח השנתי שעל החברה להגיש לרשות המסים מדי שנה. חוות הדעת של רואה החשבון קובעת באם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות ומכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה לתקופה הנבדקת. 

דוחות כספיים הינם הכלי ניהולי חשוב התורם ליכולת ניתוח והערכת ביצועי הארגון, הן בתחום התפעולי והן בתחום הפיננסי. הדוחות הכספיים משמשים הן את בעלי המניות, הן משקיעים פוטנציאלים, הן בנקים ונותני אשראי אחרים והן את רשויות המס.

משרדנו מטפל במגוון רחב של לקוחות בתחומי הבניה והתשתיות, תעשיה, מסחר, נותני שירותים, קמעונאים וסיטונאים וחקלאות.

במסגרת הטיפול במשרדנו לכל לקוח מתמנה רפרנט המלווה אותו לאורך העבודה השוטפת ובפיקוח צוות הביקורת במשרד. אנו מאמינים בשקיפות ובעבודה משותפת יחד עם הלקוח ועל כן אנו מקיימים פגישות תקופתיות (אחת לרבעון ואף פחות מכך במידת הצורך) לצורך ניתוח הפעילות העסקית, בחינת היבטי המיסוי ותשלומי המקדמות לרשויות המס ותכנון וייעוץ בהחלטות עסקיות לטובת העסק בכל נקודת זמן במהלך השנה. 

את/ה מוזמן/ת לפנות אלינו לשיחת יעוץ ללא התחייבות מצדך בטלפון 08-9211114 או במייל office@marciano.co.il

צור קשר לשיחת ייעוץ

משרדנו פועל כבר למעלה מ- 35 שנים וצבר ניסיון עשיר לאורך השנים בתחומי הביקורת, מיסוי יחיד ומיסוי חברות בהתמחות ייחודית לחברות בענף הנדל"ן. כמו כן משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים, חשבות, הכנת תכניות עסקיות וליווי עסקי, ניהול חשבונות וחשבות שכר כשירותי מיקור חוץ. במשרדינו צוות רחב ומיומן של 15 עובדים ובכללם רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר ומנהלי חשבונות.

דילוג לתוכן